De zieke leeuw

Bruldoor, een oude leeuw, was ziek.
Hij had veel last van reumatiek.
Zijn eten smaakte hem niet meer
en ach, zijn keel deed ook nog zeer!
Zijn keel deed ook nog zeer!
Hij riep toen Langslurf Olifant,
de knapste dokter van het land.
Die nam eerst Bruldoors pols en zei:
"Jaja, wat koorts is er ook bij,
wat koorts is er ook bij."

Dan vroeg hij: "Steek je tong eens uit.
Aha, die is roodwit geruit!
Dat is gevaarlijk, vriend Bruldoor,
maar wees gerust, 'k heb er wat voor.
'k Heb er, 'k heb er wat voor."
Toen draaide dokter Olifant
wel honderd pillen van nat zang.
De ziele leeuw slikte die door,
en heus, hij werd weer beter, hoor.
Hij werd weer beter, hoor.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.