Deemstervrage

Waar mag uw ziel wel toeven,
uw ziel, die zeker weet
mijn schoon' geheimenisse:
dat ik u niet kan missen
in al dit leed...

Daar stierven zóveel dagen,
die 'k leefde ver van u
en zoveel deemsteringen,
die in de nacht vergingen,
zo leeg als nu...

Ik heb ze mooi gedragen,
al deden ze me zeer.
Och, nu 'k uw ziel moet derven,
kan ik het zonnesterven
niet dragen meer...

Dies neig ik ied're avond
mijn hoofd, zo smekensmoe:
zult gij mijn ziel niet horen?
Heb ik u dan verloren voorgoe?
Voorgoe? Voorgoe?


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.