Des avonds

Des avonds worden mijn gepeinzen
een hofke van geheimenis
waar bloemen naar het westen wijzen,
waar ieder vogel slapen is,
waar ieder vogel slapen is.

Des avonds wordt de wereldkleiner
en dichter alle ververleên.
Die eenzaam zijn, worden allener
en die beminnen, meer bijeen
en die beminnen meer bijeen.

Des avonds weegt er op mijn zwijgen,
die schone, menselijke pijn,
de drang een innig woord te krijgen
en zelf voor iemand lief te zijn
en zelf voor iemand lief te zijn.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.