Zelfbestuur

Wij hebben lang gestreden, gebedeld en geklaagd
en nog zijn wij verschopten, de knechten in de staat.
Wij leven niet van loog gebaren, van ijdel hopen en geduld.
De voogden moeten weten : de tijden zijn vervuld.

Romderidom. Zelfbestuur! Romderidom. Zelfbestuur!
Vlaanderen, Vlaanderen wil zelfbestuur !

Wij zullen ons bevrijden van deze droeve kamp
die meer dan honderd jaren de Vlaamse kracht verlamt.
Want Vlaand'ren wil zichzelf regeren: het Vlaamse lot in Vlaamse hand.
Wij bouwen zelf de toekomst; de steigers staan geplant.

Romderidom. Zelfbestuur! Romderidom. Zelfbestuur!
Vlaanderen, Vlaanderen wil zelfbestuur !


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.