Goedendag

“Goedendag!” Klinkt eer en vriend’lijk,
’t Vlaamse groetwoord, hier en daar
of ’t een groot man of ’t een kleen is,
of ’t de koning zelve waar’

“Goedendag!” dat geve God u!
Zei men eertijds vroom gezind
en het kind zei ’t zijne vader
en de vader ’t zijne kind

“Goedendag!” is ’t woord der vrede,
’t woord der vriendschap overal,
maar wee hem die ’t kreupelhertig
tot de Vlaming zeggen zal!

“Goedendag!” dat woord heeft Frankrijk
eens te Kortrijk wel geleerd
en de Frans bijt nog zijn knevels,
als ge in ’t Vlaams hem salueert.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.