Het lied van de baren

Het breed gebruis der baren bracht mij een machtig lied.
“Kom varen,” klonk het, “varen, al over ons gebied.
Wij zullen niet meer scheiden het een van ’t ander volk,
maar tot elkander leiden langs onze waterkolk.”

“Als gij ons driftig schuimen op uwe kusten hoort,
dit leert u “Kom verruimen uw werkkring immer voort.
Wel nijv’rig zijn uw handen, uw volk is taai en stug.
Waarom geen nieuwe banden, gelegd langs onze rug.”

“Dan zal uw naam verrijzen en schitt’ren als een ster
en u vol eerbied prijzen elk volk van heind’en ver.
De zee op! Hee! Kom varen, verruim uw handelsveld!”
Dit zongen mij de baren, ik heb het naverteld.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.