Het paardje van de bakker

Nu moet je toch eens horen.
Het paardje van de bakker had,
terwijl het draafde door de stad,
zijn lange staart verloren!
O-o-o, wat naar was dat, wat naar was dat,
toen ’t bakkerspaard geen staart meer had!

Jan Jansen vond het staartje.
Hij gaf het aan de timmerman,
die lijmde het er gauw weer an.
“Bedankt.” zei toen het paardje.
O-o-o, wat fijn was dat, wat fijn was dat,
toen ’t bakkersbakkerspaard zijn staart weer had!


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.