Hou en de trou

Kom Vlaming, fier volg uw banier,uw ster in ’t hemelblauw.
In lief en leed eenzelfde kreet: vooruit!
“Hou en de trou!”

Zie Vlaand’rens kroon vol eigen schoongeplukt in elke gouw.
Met woord en lijf sta koppig stijf en zing:
“Hou en de trou!”

Lijk ’t ridderschap verfoei de stap van ’t gluipend laf en lauw.
’t Vizier omhoog, een vlam in ’t oog zo gij:
“Hou en de trou!”

Voor hulp en troost aan land en kroost, om Vlaand’rens Lieve Vrouw,
om ’t torenkruis, om ’t ouderhuis, om ’t volk:
“Hou en de trou!”


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.