IJzerpsalm

‘t Vaarwel was kort, zij togen vroom ten strijde,
zij waren jong, manhaftig in ‘t gevecht
Werd recht beloofd, voor recht zou Vlaand’ren strijden:
zij streden trouw en vielen zonder recht,
zij streden trouw en vielen zonder recht.

Nu rusten zij in ‘t eind’loos veld begraven,
geliefde jeugd, verloren, ver van huis;
vervolgd, verguisd in hun geschonden graven
en onder ‘t puin van hun verbrijzeld kruis
en onder ‘t puin van hun verbrijzeld kruis.

Het volk gedenkt, ‘t volk heeft een kruis gegeven,
een groots tehuis, een stoute burcht van steen,
waar liefde vol hun namen staan geschreven:
verheerlijkt volk, in broederschap bijeen,
verheerlijkt volk, in broederschap bijeen.

Blijf, Dietse kruis, voor ’t Dietse volk een bake,
op ‘t heiligdom door bloed des volks gewijd.
Gij zijt een schans, de doden staan op wake:
zij strijden voort, de onvolvochten strijd,
zij strijden voort de onvolvochten strijd.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.