Ik zeg adieu

Tekst: uit "Antwerps Liedboek", 1544
Melodie: naar "Een nieu liedboek genaemt den Dreyventros der amoureusheyt", 1602

Ik zeg adieu, wij twee, wij moeten scheiden,
tot op een nieuw, zo wil ik troost verbeiden.
Ik laat bij u dat herte mijn,
want waar gij zijt daar zal ik zijn.
’t Zij vreugd’ of pijn, ’t zij vreugd’ of pijn,
altoos zult gij de liefste zijn.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.