' k En hoore u nog niet

‘k En hore u nog niet,
o nachtegaele, en
de paaszunne zit in ’t oosten.
Waar blijft gij zo lange
, of hebt gij misschien
vergeten van ons
te troosten?

’t En zomert, ’t is waar,
’t en lovert, ’t en lijdt
geen bladje nog uit
de hagen.
’t Zit ijs in de wind,
’t zit sneeuw in de lucht,
’t is stormen dat ’t doet
en vlagen

Toch spreeuwt het en vinkt
het luide, overal,
de merelaan lacht en tatelt.
Het must en het meest,
het koekoet in ’t hout,
het zwaluwt en ’t zwiert
en ’t zwatelt.

Waar blijft hij zo lang,
de nachtegale, en
vergeet hij van ons
te troosten?
’t En zomert nog niet,
maar zomeren zal’t
De paaszunne zit
in ’t oosten.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.