Meilied

Het vinkje wipt met timsel in de appelboom,
de mezen en de mussen juichen schal om schal!
Bij ’t beekje fluit de merel van zijn zomerdroom,
waar bloeien klokje en sleutelbloem zonder tal:
’t is mei, ’t is lente! De lucht is blauw!
En veld en wei te flonk’ren staan in zilv’ren zonnedauw!
Der vog’len en der bloemen feest bij looffestoen,
aan U, Maria, hebben wij de mei gewijd!
Wij groeten U, bekransen U met roos en groen,
wij bidden U, toon ons dat gij Moeder zijt?
Bereid een plaatsje bij Uwe troon,
reik ons, waar ’t meifeest eeuwig duurt,
der uitverkor’ne kroon.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.