Als ter wilde zee

Als ter wilde zee de wieg'lende stroom,
als naar mijn hart het bloed,
zo vloeiden naar u mijn gedachten,
naar u, mijn lieveke zoet,
naar u, mijn lieveke zoet.

Een wilde golf wordt in de schoot der zee, de wieg'lende stroom,
zo werden in u mijn gedachten verheven, stout en vroom.

En in mijn hart gelouterd wordt het warme, vurige bloed,
zo werden in u mijn gedachten gereinigd, kalm en goed.

Als ter wilde zee de wieg'lende stroom,
als naar mijn hart het bloed,
zo vloeiden naar u mijn gedachten,
naar u, mijn lieveke zoet,
naar u, mijn lieveke zoet.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.