O Maria, die daar staat

O Maria, die daar staat
gij zijt goed en ik ben kwaad;
wilt gij mijn arme ziele gedenken,
'k zal u een Ave Maria schinken.
O Maria, gij die weet
dat mijn hert u is besteed,
wilt gij mijn arme ziele gedinken,
'k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, die mij ziet,
gij hebt alles en ik niet;
wilt gij mijn arme ziele gedinken,
'k zal u een Ave Maria schinken.
O Maria, in uw schoot
ligt mijn hert van deugden bloot;
wilt gij mijn arme ziele gedinken,
'k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, overluid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijn arme ziele gedinken,
'k zal u een Ave Maria schinken.
O Maria, in den strijd
toogt dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijn arme ziele gedinken,
'k zal u een Ave Maria schinken.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.