Onze Lieve Vrouw van de Heide

O Lieve Vrouwe van de Heide,
die boven al de stilte mint,
wil immer onze wegen leiden,
waar elk van ons U weder vindt.
Wil ons naar Uwe stilte wenken,
Waarin Gij, Moeder, tot ons spreekt.
Gij kunt die hoge gave schenken
en zeg’nen die om stilte smeekt.
Wees gegroet, Maria! Wees gegroet! Wees gegroet!
Wees gegroet, Maria! Wees gegroet, Maria!

O Lieve Vrouwe van de Heide,
die biddend waakt op Uwe gouw,
leer ons in lief en leed en lijden
voor U te knielen, Lieve Vrouw.
Wil onze handen samenvouwen,
aanhoor het smekend Weesgegroet.
In vrede en vreugd, in ramp en rouwe,
wees Gij het die ons bidden doet.
Wees gegroet, Maria! Wees gegroet! Wees gegroet!
Wees gegroet, Maria! Wees gegroet, Maria!

O Lieve Vrouwe van de Heide,
die Koninginne voor ons zijt,
wij komen gans aan U ons wijden,
die aller hart en ziel verblijdt.
Wij willen zijn de stille bloemen
voor U ontbloeid in Kempengouw.
Wij willen Uwe liefde roemen,
U loven, liefste Lieve Vrouw.
Wees gegroet, Maria! Wees gegroet! Wees gegroet!
Wees gegroet, Maria! Wees gegroet, Maria!


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.