Pachter Jan

Pachter Jan, de goede vent,
is in ’t dorpke welbekend.
Nergens zet hij zijne voeten
of hij hoort zich vriend’lijk groeten.
Ieder roept er met plezier:
“Vrienden, Pachter Jan is hier!”

Pachter Jan is oud van dagen,
stram gewerkt, maar jong van hert.
Onrecht kan hij niet verdragen,
laf’nis brengt hij voor elks smert.
“Lustig,” zegt hij, “moet men leven.
God is goed en mint de vreugd.”
Op dan, ouderdom en jeugd:
wil de Here hulde geven,
ban ’t verdriet en wees verheugd!”

Pachter Jan, de goede vent,
is in ’t dorpke welbekend.
Nergens zet hij zijne voeten
of hij hoort zich vriend’lijk groeten.
Ieder roept er met plezier:
“Vrienden, Pachter Jan is hier!”

Pachter Jan hoort gaarne zingen,
mint het spel, de gulle dans.
Ziet hij soms de jonkheid springen,
reine in een bonte krans.
“Laat,” zo zegt hij, “frisse kind’ren,
liedjes spart’len uit uw mond.
Dartel, huppel vrolijk rond.
’t Zingen zal geen brave hind’ren
en het dansen is gezond.”

Pachter Jan, de goede vent,
is in ’t dorpke welbekend.
Nergens zet hij zijne voeten
of hij hoort zich vriend’lijk groeten.
Ieder roept er met plezier:
“Vrienden, Pachter Jan is hier!”

Pachter Jan ziet gaarne vrijen;
jonkheid zonder liefde kwijnt.
Daarom kan hij zeer wel lijen
dat de zon in ’t water schijnt.
“Paren,” zegt hij, “en dan trouwen,
vrienden, dit is ieders doel!
’t Jong’lingschap is leeg en koel
en wie zich daar in wil houen,
spot met mensen en gevoel!”

Pachter Jan, de goede vent,
is in ’t dorpke welbekend.
Nergens zet hij zijne voeten
of hij hoort zich vriend’lijk groeten.
Ieder roept er met plezier:
“Vrienden, Pachter Jan is hier!”

Pachter Jan bemint de beker,
want waar ’t bierke vloeit en schuimt,
losse boerte heerste, ’t is zeker
dat hij daar zo rap niet ruimt.
“In de weke moet men werken,
’s zondags,” zegt hij, “na wat rust,
wordt het glaasje blij gekust.
’t Bierke kan het hert versterken,
zacht verversen moed en lust.”

Pachter Jan, de goede vent,
is in ’t dorpke welbekend.
Nergens zet hij zijne voeten
of hij hoort zich vriend’lijk groeten.
Ieder roept er met plezier:
“Vrienden, Pachter Jan is hier!”


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.