Blijheidslied

De beiaard speelt zo schoon hij kan, de vreugde heerst alom.
Met bloemen kroont de vrouw haar man, de bruid haar bruidegom.

De vogel kweelt zo hel en blij, het windje speelt zo vrij!
En vrij en blij ons volk ter eer is Vlaand'ren weer.
En vrij en blij is Vlaanderland nu weer!
Men strooie kruid en palmen uit bij zang en klank.
Hou eeuwig stand, o heilig Vaderland.

Voor goed vergeten wij de hoon, vergeten ook het wee.
Nu schalle uit slot en poorterswoon het lied van heil en vree!

De vogel kweelt zo hel en blij, het windje speelt zo vrij!
En vrij en blij ons volk ter eer is Vlaand'ren weer.
En vrij en blij is Vlaanderland nu weer!
Men strooie kruid en palmen uit bij zang en klank.
Hou eeuwig stand, o heilig Vaderland.

Het schalle boven veld en woud en over land en zee.
Genot en heil aan jong en oud, aan allen vreugd en vree!

De vogel kweelt zo hel en blij, het windje speelt zo vrij!
En vrij en blij ons volk ter eer is Vlaand'ren weer.
En vrij en blij is Vlaanderland nu weer!
Men strooie kruid en palmen uit bij zang en klank.
Hou eeuwig stand, o heilig Vaderland.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.