Zondagmorgen

Vroeg in de morgen, hei la li la lo, hei la li la lo,
verscheen mij de zonne, la li la lo la li loa,
en verlichtte de ruiten,
een vogel zong daarbuiten,
de klokken begonnen te luien,
de klokken begonnen te luien,

Vroeg in de morgen, hei,
vroeg in de morgen,
de zondag ontwaakte, hei la li lo
la li lo la li lo la li la li la li,
de boerenlui gingen
in de dorpskerk zingen,
alle klokken geraakten aan ’t luien.

Vroeg in de morgen, hei la li la lo,
‘k verdronk in mijne dromen,
ik droomd’iets heerlijks,
ik droomd’iets liefs,
iets begeerlijks,
daar bleef het zo lome,
zo lom’aan het luien.

Vroeg in de morgen, hei la li la lo,
en de mensen leefden in liefde
en al lichter werd de wereld
en al dichter dreef z’aan ’t licht,
stil zweefde het luien.

Vroeg in de morgen, hei la li la lo,
‘k ontwaakt’op aarde,
Vroeg in de morgen, hei la li la li lo la li lo,
mijn hoofd was te vreden
in ‘t zonlicht gegleden,
van verre bedaarde het luien,
het luien, bim bam bim bam, hei hei,
bim bam bim bam bim bam bim bam (etc.)


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.