Nu is het stil

Nu is het stil, de vooglen zwijgen,
en droomend ligt het rustig dal,
en waar ik ga, langs donkere wegen,
uw beeltnis volgt mij overal.

Nu denkt ge aan mij, bij 't vriendlijk lampken,
in 't lachend huisken ginder ver,
en 't schijnsel glimmert door het venster,
als 't volle licht van d'avondster.

Ik ben zoo wijf op vreemde wegen,
ons scheiden bergen hoog en wijd,
maar waar ik ga, ge leidt mijn schreden,
en 'k voel wel dat ge naast me zijt.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.