Psalm

God, onze Heer, gij zijt de Heer des Heeren,
Gij draagt de wereld op uw hand;
lacht ge op een volk, het bloeit in roem en eeren,
Keert Gij uw blikken, 't stort in 't zand!

God, onze Heer, Gij loecht weleer op Vlaanderen;
toen was 't machtig, schoon en fier;
Kluisters en juk, het sloeg ze ruw aan spaandren.
"Vrijheid en Nering" klonk het hier.

God, onze Heer, wil 't jong geslacht aanhooren,
red Vlaanderen uit zijn diepen val!
Zegen den eed door allen trouw gezworen:
Vlaanderen, Vlaanderen boven al!


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.