Toen Jesuken speelde...

Toen Jesuken speelde in de schaduw van 't huis
toen woei door de takken melodisch geruischn
En toen hij in droomen langs bloeistruiken trad
was goudglans van zon op het wachtende pad,
en toen hij nadenkend het hoofd boog terzij
was de opene hemel hem dichter nabij,
En toen hij welluidend een wonderwoord sprak
toen zong, zong een vogel op rustigen op rustigen tak.

Het lied van de luchten dat was hem een schat,
en bloei van de boomen en glans op het pad,
En 't denken en 't weten van 't woord dat hij sprak,
en 't lied van den vogel op windstillen tak,
Maar diep in zijn droom daar zag hij de kroon
van bloeddroppen rood van Gods een'gen Zoon...
En Jezus de Koning der Koningen schreed den hof door,
en wit was zijn blinkende zijn blinkende kleed.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.