Onze Vader

Onze Vader die in den hemel zijt, geheiligd zij Uw naam; ons toekome Uw rijk; Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel. Geef ons heden ons daaglijksch brood, en vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoringen, maar verlos ons van den kwade. Amen.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.