Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van gratie,
de Heer is met U,
Gebenedijd zijt gij
boven alle vrouwen,
en gebenedijd is de vrucht
van uw lichaams, Jesus.
Heilig Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur
onzer dood.
Amen.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.