Wij armen

Wij armen, die zoo treurig staan,
zoo treurig en zoo zielekrank,
met al ons drukkend wee belaân,
wij zochten lange nachten U,
wij zochten in gedachten U,
wij smeekten en betrachten U,
o Kindje, dat ons welkom heet,
uw mondje tot een kus gereed.
Wij bieden U een passieblom,
niet rilde, noch aan roke rijk,
maar al ons rouwen rankt erom...
Ach Jesu, reik uw armen ons,
ze heelen en verwarmen ons,
ach schenk uw mild erbarmen ons,
die snakken naar uw Heilig Licht,
en 't glanzen van uw Aangezicht.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.