Ge zijt me lief

Ge zijt me lief,
O vreugde van mijn hart,
Ge zijt me lief,
mijn troost in bange smart
Zoo spreekt de moeder tot haar wicht
Dat in zijn wiegje lachend ligt,
Terwijl ze sust: "Slaap zoetjes in"
Het nog eens kust vol moedermin!
Ge zijt me lief,
Ge zijt me lief,
En 'k min u toch zoo zeer;
Ge zijt me lief,
En streelt mijn hart zoo teer
Verklaart de jongling vrij aldus,
En smeekt zijn liefjen om een kus.
En 't meisje blij, vol liefdegloed
Zegt: kus me vrij, Mijn liev'ling zoet!
Ik heb haar lief,
Die mij het leven schonk
Zoo innig lief,
Haar teedren moederlonk
Zoos preekt de zoon dit edel woord
Dat gansch zijn jonlingshart bekoort.
O moederlach, Zoo rein en teer,
Ja, elke dag, elke dag,
Min ik u meer!


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.