Lied van herinnering

Je bent zo ver, kind, in je vreemde land,
Ik groet je nog, ik groet je nog, ik denk aan d'oude band.
Eens dacht je steeds aan mij toch nacht en dag,
Eens droomden w'ons 't geluk bij scherts en lach
Eens dacht je steeds aan mij toch nacht en dag.
Eens droomden w'ons 't geluk bij scherts en lach
Blij riep ons 't leven,lokkend, in Lentestond;
Flonkren je ogen nog en lacht je mond, je mond
Ik groet je, kind, ik denk aan d'oude band,
Eens dacht je steeds aan mij toch nacht en dag
Eens... Eens...


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.