Zeelied

De zee, de zee zingt voor zich uit
Haar zangen voor zich zelf
En wijd verruischt het zwaar geluid
onder het luchtgeweld
Beluistert haar de wufte wind
En luistert er wel iet?
De zee zij zingt...
en zij bemint
Haar eigen eenzaam lied...
Zoo zingt, in 's levens eenzaamheid,
mijn ziel ook onverpoosd
Van wat mij 't lot heeft toegezeid,
Haar eigen smart ten troost.
Het lied het ruischt nog in den nacht
al golft het zwaar van leed,
Aan 't lied is 't dat mijn ziel haar kracht
En eigen diepte meet.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.