Dat is van ons

Dat is van ons, dit lieve land, dat staat in 't hart geschreven.
Gij zoon van Vlaand'ren, hier mijn hand, zijn wij geen broers gebleven?

Weer straalt de zon op 't lieve land, op 't lieve land.
Moed, kameraad, geef mij de hand.
Moed, kameraad, geef mij de hand.

Van ons al wat hier werd geplant, de bloemen die hier bloeien:
de trotse torens, die Gods hand uit onze grond liet groeien.

Weer straalt de zon op 't lieve land, op 't lieve land.
Moed, kameraad, geef mij de hand.
Moed, kameraad, geef mij de hand.

Van ons, die oude en nieuwe pracht, door eigen volk geschapen,
in vrede en strijd tot stand gebracht met liefde als enige wapen.

Weer straalt de zon op 't lieve land, op 't lieve land.
Moed, kameraad, geef mij de hand.
Moed, kameraad, geef mij de hand.


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.