Catalogi

1. Catalogi Vlaamse/Belgische muziekbibliotheken

Catalogus Koninklijk Conservatorium - AP Hogeschool Antwerpen
Via de catalogus kan u werken verlengen of documentaanvragen doen uit het magazijn.
Studenten en personeelsleden loggen in met hun vaste gebruikersnaam (s...@ap.be of p...@ap.be) en paswoord.
Externe gebruikers kunnen inloggen met het nummer dat ze terugvinden op hun lezerskaart en hun geboortedatum als paswoord in de vorm dd/mm/jjjj (mét /).

Vlaams Muziekinstituut
Het Vlaams Muziekinstituut wil een overkoepelende catalogus zijn waarin Vlaamse partituren, muziekboeken, tijdschriften, opnamen en archieven uit verschillende collecties worden opgenomen. De catalogus moet het mogelijk maken om met één zoekopdracht verschillende bewaarplaatsen en collecties met Vlaams muzikaal erfgoed te doorzoeken. Op dit moment bevat de catalogus beschrijvingen uit de conservatoriumbibliotheken van Antwerpen en Gent, uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen en andere Anet-bibliotheken en bewaarinstellingen, alsook uit het Stadsarchief van Dendermonde, het Letterenhuis, de Kunstenacademie van Asse en uit verschillende private collecties. Bedoeling is om op die manier zoveel mogelijk collecties met Vlaams muzikaal erfgoed op stukniveau te ontsluiten.

Ondertussen werden ook enkele Vlaamse muziektijdschriften op artikelniveau geëxcerpeerd, met name Muziek-Warande (1922-1931), Orgelkunst (1978-2008) en Musica Antiqua (1983-2000). Zowat 1.900 artikels werden op die manier toegankelijk gemaakt, zodat veel informatie die tot nu moeilijk te traceren was, vlotter beschikbaar is. Bovendien worden stelselmatig zeldzame partituren, libretto’s en boeken gescand en via de VMI-catalogus elektronisch ter beschikking gesteld, zodat de gebruiker het werk van thuis uit kan raadplegen en, indien nodig, printen. Momenteel zijn al meer dan tweeduizend werken elektronisch beschikbaar en het is de bedoeling om maandelijks een nieuw pak werken toe te voegen. Wordt dus vervolgd…

Anet (netwerk van wetenschappelijke bibliotheken in Antwerpen en Limburg)

Koninklijk Conservatorium, Brussel

Koninklijk Conservatorium, Gent

Matrix, Leuven

Catalogus muziek in de openbare bibliotheken

2. Internationale catalogi

Nederlands Muziek Instituut

Centrale discotheek, Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam

Copac National, Academic, & Specialist Library Catalogue

Le Catalogue collectif de France (CCFr)

Bibliotheken, Bücher und Berichte: Verzeichnis deutschsprachiger Kataloge und Institutionen

The European Library

Conservatoire national supérieur musique et danse de Paris, Médiathèque Hector Berlioz

Encore!: Online Union-catalogue
De Online Union-catalogue of Sets of Performance Music in UK Libraries, bevat beschrijvingen van orkestmateriaal uit de British Union Catalogue of Orchestral Sets en beschrijvingen van vocale werken uit een groot deel van de openbare bibliotheken uit Engeland, Schotland en Wales. De zoekopdracht kan worden uitgebreid en er is een index aanwezig.

Royal College of Music Library

Catalogue of the Finnish Art University Libraries

Indiana University Library

Music Library of Greece

The Music and Theatre Library of Sweden

Fondren Library

Silbley Music Library at the Eastman School of Music

Department of Music Davis

University of Virginia Library

Washington University Libraries

Print Libraries in France
Een lijst met alle bibliotheken in Frankrijk en hun webstek.

Association Internationale des Bibliothèques, archives et centres de documentation Musicaux Groupe français

William and Gayle Cook Music Library - Indiana University School of Music - Worldwide Internet Music Resources: Music Libraries
Lijst met verschillende muziekbibliotheken.

3. Nationale bibliotheken

Koninklijke Bibliotheek van België

Koninklijke Bibliotheek van Nederland

Bibliothèque nationale de France

British Library

Deutsche Nationalbibliothek

Österreichische Nationalbibliothek

The National Library and Copenhagen University Library

Library of Congress

Nationale bibliotheken wereldwijd

4. Andere nuttige catalogi

UNICAT - Union Catalogue of Belgian Libraries

Antilope - Collectieve catalogus van tijdschriften in Belgische wetenschappelijke bibliotheken

Agrippa - Inventarislijst van het AMVC Letterenhuis

WorldCat

Bibliotheek.be
Browse in de catalogus van Mediargus, online krantenartikels.
Digileen - mogelijkheid tot muziek beluisteren.