Conservatorium in beeld


Untitled document

Project

Operadiva’s met fraaie coiffures, componisten met indrukwekkende knevels, virtuozen in dialoog met hun instrument…, allen werden ze voor de eeuwigheid bewaard. De buitengewoon rijke fotocollectie van het Koninklijk Vlaams Conservatorium wordt via deze database voor iedereen toegankelijk gemaakt. Hoe zag de beroemde Antwerpse alt Valentine Degive-Ledelier er uit? Verraden de foto’s van Peter Benoit dat hij een ziekte onder de leden had? En op welke cello speelde de virtuoos Adrien François Servais? De fotocollectie van het Koninklijk Vlaams Conservatorium bevat talrijke foto’s van musici en componisten, van in de tweede helft van de negentiende eeuw tot gisteren. Deze verzameling is onlosmakelijk verbonden met de historiek van het conservatorium én met het Antwerpse muziekleven. Vele geportretteerden waren leraar of student, maar er zijn ook foto’s van internationale artiesten die in Antwerpen optraden of er contacten hadden. Zo bewaart het conservatorium ook originele foto’s van Edvard Grieg, Franz Liszt, Arthur Nikisch en vele anderen. Vele foto’s zijn gesigneerd of dragen opschriften die van historisch belang kunnen zijn. Deze database, die regelmatig zal geactualiseerd worden, werd gerealiseerd door het Koninklijk Vlaams Conservatorium (departement van de Hogeschool Antwerpen) met de steun van het MAS | Erfgoedcel Antwerpen.