Publicaties over Peter Benoit

Blockx Jan. - Peter Benoit
Brussel: Hayez, 1904.
Lees de publicatie

Corbet August. - Muzikale analyse van Charlotte Corday
Antwerpen: Peter Benoitfonds, 1961.
Lees de publicatie

Corbet August. - Peter Benoit: leven, werk en beteekenis
Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1943.
Lees de publicatie

Dewilde Jan. - Een naam als een klok, nog steeds onbekend: het eeuwfeest van Peter Benoit voorbij
Cultureel jaarboek / Antwerpen, Stad - ISSN 0773-9559 - 21(2002), p. 149-172
Lees de publicatie

Matthijs Georges-Marie. - Peter Benoit.
Molenbeek: Trèfle à quatre feuilles, 1946
Lees de publicatie

Meulemans Arthur. - De beteekenis van Peter Benoit voor de Vlaamsche muziek.
Verhandelingen van de algemeene katholieke Vlaamsche hoogeschooluitbreiding / Antwerpen: Kiliaan - 19:3(1922).
Lees de publicatie

Mortelmans Lodewijk. - Peter Benoit.
Antwerpen: Week, 1911
Lees de publicatie

Ontrop Lodewijk. - Bij de honderdste verjaring van Peter Benoit's geboortedag
Overdruk uit Dietsche warande en belfort, september 1934.
Lees de publicatie

Ontrop Lodewijk. - De Rhijn
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, s.a.
Lees de publicatie

Persoons Guido, Pensaert Anna, Leytens Luc, e.a. - Omtrent Benoit 2001
Antwerpen: Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis, 2001.
Lees de publicatie

van Berglede Marc. - Peter Benoit 1834-1901, aan de Vlaamse jeugd voorgesteld ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig afsterven van de meester
Antwerpen: L. Opdebeek, 1951.
Lees de publicatie

van den Borren Charles. - Peter Benoit
Bruxelles: Office de publicité, 1942.
Lees de publicatie

van den Borren Charles. - Peter Benoit
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, 1943.
Lees de publicatie

van der Mueren Flor. - Peter Benoit, man van zijn volk
Leuven: Davidsfonds, 1935.
Lees de publicatie
Uitgelicht: Lucifer

Op 25 februari 2017 zal deFilharmonie, onder leiding van Bart Van Reyn, Lucifer ten gehore brengen in de Koningin Elizabethzaal te Antwerpen.
Dit concert kadert in de concertcyclus Peter Benoit die deFilharmonie in samenwerking met de Provincie Antwerpen, het Peter Benoitfonds, het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Promotie Vlaamse Componisten uitvoert van 2015 tot 2019

Meer informatie vind je hier.