Publicaties over Peter Benoit

Blockx Jan. - Peter Benoit
Brussel: Hayez, 1904.
Lees de publicatie

Corbet August. - Muzikale analyse van Charlotte Corday
Antwerpen: Peter Benoitfonds, 1961.
Lees de publicatie

Corbet August. - Peter Benoit: leven, werk en beteekenis
Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1943.
Lees de publicatie

Dewilde Jan. - Een naam als een klok, nog steeds onbekend: het eeuwfeest van Peter Benoit voorbij
Cultureel jaarboek / Antwerpen, Stad - ISSN 0773-9559 - 21(2002), p. 149-172
Lees de publicatie

Matthijs Georges-Marie. - Peter Benoit.
Molenbeek: Trèfle à quatre feuilles, 1946
Lees de publicatie

Meulemans Arthur. - De beteekenis van Peter Benoit voor de Vlaamsche muziek.
Verhandelingen van de algemeene katholieke Vlaamsche hoogeschooluitbreiding / Antwerpen: Kiliaan - 19:3(1922).
Lees de publicatie

Mortelmans Lodewijk. - Peter Benoit.
Antwerpen: Week, 1911
Lees de publicatie

Ontrop Lodewijk. - Bij de honderdste verjaring van Peter Benoit's geboortedag
Overdruk uit Dietsche warande en belfort, september 1934.
Lees de publicatie

Ontrop Lodewijk. - De Rhijn
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, s.a.
Lees de publicatie

Persoons Guido, Pensaert Anna, Leytens Luc, e.a. - Omtrent Benoit 2001
Antwerpen: Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis, 2001.
Lees de publicatie

van Berglede Marc. - Peter Benoit 1834-1901, aan de Vlaamse jeugd voorgesteld ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig afsterven van de meester
Antwerpen: L. Opdebeek, 1951.
Lees de publicatie

van den Borren Charles. - Peter Benoit
Bruxelles: Office de publicité, 1942.
Lees de publicatie

van den Borren Charles. - Peter Benoit
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, 1943.
Lees de publicatie

van der Mueren Flor. - Peter Benoit, man van zijn volk
Leuven: Davidsfonds, 1935.
Lees de publicatie
Uitgelicht: Kerstmis

Tijdens het jaarlijkse kerstconcert in de Carolus Borromeuskerk op 22 december 2017 brengen het Octopus Symfonisch Koor en het Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Jan Willem de Vriend naast werk van Bach, Corelli en Mendelssohn-Bartoldy ook de Petite cantate de Noël (1858) van Peter Benoit.

Meer informatie vind je hier.