Publicaties over Peter Benoit

Blockx Jan. - Peter Benoit
Brussel: Hayez, 1904.
Lees de publicatie

Corbet August. - Muzikale analyse van Charlotte Corday
Antwerpen: Peter Benoitfonds, 1961.
Lees de publicatie

Corbet August. - Peter Benoit: leven, werk en beteekenis
Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1943.
Lees de publicatie

Dewilde Jan. - Een naam als een klok, nog steeds onbekend: het eeuwfeest van Peter Benoit voorbij
Cultureel jaarboek / Antwerpen, Stad - ISSN 0773-9559 - 21(2002), p. 149-172
Lees de publicatie

Matthijs Georges-Marie. - Peter Benoit.
Molenbeek: Trèfle à quatre feuilles, 1946
Lees de publicatie

Meulemans Arthur. - De beteekenis van Peter Benoit voor de Vlaamsche muziek.
Verhandelingen van de algemeene katholieke Vlaamsche hoogeschooluitbreiding / Antwerpen: Kiliaan - 19:3(1922).
Lees de publicatie

Mortelmans Lodewijk. - Peter Benoit.
Antwerpen: Week, 1911
Lees de publicatie

Ontrop Lodewijk. - Bij de honderdste verjaring van Peter Benoit's geboortedag
Overdruk uit Dietsche warande en belfort, september 1934.
Lees de publicatie

Ontrop Lodewijk. - De Rhijn
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, s.a.
Lees de publicatie

Persoons Guido, Pensaert Anna, Leytens Luc, e.a. - Omtrent Benoit 2001
Antwerpen: Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis, 2001.
Lees de publicatie

van Berglede Marc. - Peter Benoit 1834-1901, aan de Vlaamse jeugd voorgesteld ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig afsterven van de meester
Antwerpen: L. Opdebeek, 1951.
Lees de publicatie

van den Borren Charles. - Peter Benoit
Bruxelles: Office de publicité, 1942.
Lees de publicatie

van den Borren Charles. - Peter Benoit
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, 1943.
Lees de publicatie

van der Mueren Flor. - Peter Benoit, man van zijn volk
Leuven: Davidsfonds, 1935.
Lees de publicatie
Uitgelicht: Messe solenelle (1860)

Op 22 april 1860 voltooide Benoit zijn Messe solenelle in Parijs, waar hij toen verbleef met een stipendium als laureaat van de Prix de Rome. Terwijl hij in Parijs tevergeefs probeerde een opera uitgevoerd te krijgen, wilde hij zich op het thuisfront als componist van religieuze muziek manifesteren.

Niettegenstaande Benoit in Parijs veel ontgoochelingen kende omdat de deuren van de operahuizen gesloten bleven, geloofde hij sterk in de kwaliteit van zijn composities. Nadat hij zijn Messe solennelle had beëindigd, drukte hij een maand later in een brief aan zijn broer Constant zijn vertrouwen in het werk uit: J’ai beaucoup de confiance dans mon travail – c’est une œuvre conçue très sérieusement, que j’ai méditée longtemps et que j’ai tâché d’exprimer le plus grandement possible. J’ai traité la messe au point de vue du drame religieux, de Dieu, tel que je le sens et puis aussi au point de vue philosophique (…).

Lees hier de Nederlandse inleiding die het Studiecentrum voor Vlaamsemuziek liet uitgeven bij Höflich Music Publisher.