Liedbundels Vlaamsch Nationaal Zangverbond / Algemeen Nederlands Zangverbond

Vlaams Nationaal Zangverbond
Hart en geest van Vlaanderen: 24 volksche liederen
Hoort allegaer : 36 Oud-Nederlandsche liederen
Tekstboekje van Nederlandsche volksliederen
Vlaenderen, dijn recht is out!

Algemeen Nederlands Zangverbond
Meester Emiel Hullebroeck. Zingend Vlaanderen eert U, dankt U, viert U!
Volksliedboek vol. 2

Liedbundels

Als moeder zong was heel het huis in vreugde!
Bolte, Johannes - Alte flämische Lieder
Boudolf, C. en Defoort, H. - Vlaamsche liederverzameling voor school en huis
Caritas-gemeenschap Sint-Joris - Wij zingen 'n nieuw lied
Christoff, Vincent - Liederen
Conscience-dag 11 augustus 1912 - Liederen uit te voeren door al de Vlamingen tijdens het volksfeest
Dag van het Vlaamse lied - Brussel: zondag 13 juni 1954
Davidse, Bob - Trek je mee : 15 kampeer stapliederen & canons
De Boeck, August - Oud-Vlaamsche liederen voor de school
De Boeck, August - Oud-Zweedsche liederen voor de school
De Bom, Joris - De kleine zanger en andere kinderliederen
de Coussemaker, Edmond - Liederen uit Frans-Vlaanderen
De Meester, R. - Als wij zingen : scoutsliederenbundel
de Meyer, Frans - Schoon Vlaanderland
Den Belgischen Boerenbond - Liederen (1925)
Den Belgischen Boerenbond - Liederen (1930)
Defraeye, Leon - Volksche oorlogsliederen
De Natuurvrienden - Natuurvrienden zingen : liederbundel verzorgd en verzameld door en voor trekkers
Denis, Valentin - Het volkslied in Vlaanderen tot omstreeks 1600
De Noordergouw van den Belgischen Turnbond - Turnersvreugde!
De Sutter, Ignace - Jeugdzangbundel
De Vlaamsche zanger : keus van meer dan 200 Vlaamsche liederen
De Vocht, Lodewijk - Jaarkrans van geestelijke liederen rond den haard
D'Haeyer, Fr. C., Leysen, Alf. en Michielsen Leo - Het Vlaamsch kinderliederboek
Eenige liederenteksten : voor huis school en straat
Ghesquiere, Jozef - Liederenkrans
Ghesquiere, Jozef en François, Paul - Liederenkrans : voor het secundair onderwijs
Ghesquiere, Remi - 17 kinderliedjes : ook dienstig voor groote menschen
Ghesquiere, Remi - 26 kinderliedjes
Ghesquiere, Remi - De Guldensporenslag bezongen : elf liederen
Ghesquiere, Remi - Klavier en uitbeelding van 33 kleuterdeuntjes
Hart en geest van Vlaanderen : 15 groepsliederen
Het Muziekfonds - Zingend Vlaanderen
Het Vlaamsche lied - Wie zingt er mee?
Hiel, Laura - Zing mee deel 1
Hiel, Laura - Zing mee deel 2
Hiel, Laura - Zing mee deel 3
Hiel, Laura - Zing mee deel 4
Hullebroeck, Emiel - De 20 populairste liederen
Hullebroeck, Emiel - De notenleer doorheen het lied : progressief handboek
Hullebroeck, Emiel - Liederen
Hullebroeck, Emiel - Liederen
Hullebroeck, Emiel - Liederen
Ik zie er dat Vlaandren zo geren
Indekeu, Paschal - Met vruechden willen wi singhen : volksliederen voor gemengd koor
Katholieke Arbeidersjeugd - Al zingend 't vrije lied : liederboek van de K.A.J.
Liederenbundel
Liederenboekje : herlevend puin: 32 Vlaamse volksliederen
Liederenboek van het Alg. K. Vl. Studentenverbond
Meulemans, Arthur - Kinderliederen
Moortgat, Alfons - Geestelijke liederkrans uit de bloemen onze Vlaamsche toon-en letterkundigen samengestrengeld
Mortelmans, Ivo - Komt vrienden in de ronde
Preud'homme, Armand - Het trio op de purpren hei
Seniorenkonvent Gent - Clubcodex liederboek
Snellaert, F.A. - Oude en nieuwe liedjes
Van Crombruggen, Paul - Kinderliederen
Van de Put, K. - Koren
Van de Put, K. - Liederenboek
Van den Brande, Leo - De schalmei : een liederenbundel voor scouts en gidsen
Van der Velden, Renier - Liedjes voor de jeugd
Van Duyse, Florimond - Dit is een suyverlijk boecxken
Vansteenbeeck, Rik - Leuvensche liederavonden, vol. 2
Verheyden, Edward - Oud-Vlaamse kerstliederen
Verhoeven, Arthur - Zeven oude volksliedjes
V.K.S.J. zingt
Vlaamsch liederenboek : ten gebruike voor de liederavonden op de taalgrens
Wauters, Edgard - Doedeljoe : kanons voor de jeugd
Wauters, Edgard - Goudgele garve
Wildiers, N.M. - Met Berten Rodenbach vooraan
Wij zijn een volk
Wolsey, Boy - Jan Pierewiet
Zangboekje voor kruistochters
Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen!

Liedbundels Davidsfonds

Feestliederen 1932
Liederboek behelzende gezangen van beroemde Duitsche meesters met woorden van Vlaamsche dichters
Muziekuitgave van het Davidsfonds - 1911
Muziekuitgave van het Davidsfonds - 1913
Oud Nederlandsche liederen 1930

Het Vlaams(ch)e lied
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1953
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1968


Contact
Algemeen Nederlands Zangverbond
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
  • 03 237 93 92
  • info@anz.be
Een samenwerking tussen

Algemeen Nederlands Zangverbond, Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.